Tevékenységeink

Rólunk

Társaságunk, az Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft. újonnan alakult szervezet. Társaságunk tulajdonosai magánszemélyek. Személyi- eszköz és tárgyi feltételrendszerünk alkalmas arra, hogy magas színvonalú és szabályos szakmai munkát végezzünk, ügyfélbarát ügyfélkapcsolati rendszert és panaszkezelési rendszert működtetve és úgy, hogy szervezetünknél a nemzetközi előírásoknak is megfelelő, hatékony belső ellenőrzési rendszert is üzemeltetve. Megállapítható, hogy Társaságunk magas szakmai színvonalon, szabályszerűen végezi felszámolói tevékenységét.

Panaszkezelési rendszerünk kifejezetten ügyfélbarát, belső ellenőrzési rendszerünk hatékony és megfelel a nemzetközi szakmai sztenderdeknek. E magas színvonal megőrzése és emelése érdekében támogatjuk munkatársaink képzettségének emelését, szakmai továbbképzésüket.

Ösztönzési rendszerünk a magas színvonalú, ügyfélbarát munkavégzést ösztönzi.

Szakmai koncepciónk alapján Társaságunk mindig különös gondot fordít majd a hitelezői választmánnyal való kapcsolattartásra, információcserére, együttműködésre.

A kapcsolattartás a szokásos módszereken (telefon, fax, email) túl arra is kiterjed, hogy a felszámolóbiztos lehetőség szerint minden alkalommal részt vegyen a hitelezői választmány ülésén. Tapasztalataink alapján ez azt eredményezi, hogy a hitelezői választmány és a felszámoló szervezet között mindig jó együttműködés alakul ki.

Az együttműködés azt jelenti, hogy a felszámoló és a hitelezői választmány közösen tevékenykedik annak érdekében, hogy a felszámolás a lehető leg eredményesebben kerüljön lefolytatásra.

Szakmai koncepciónk szerint az eljárás alá vont gazdálkodó szervezetnél gazdasági tevékenység folytatására akkor kerülhet sor, ha

az adós gazdálkodó szervezet reorganizációval megmenthető a megszüntetéstől,
a folyamatban lévő munkák befejezése indokolt.

Ahol erre lehetőség mutatkozik, meg kell próbálni a gazdálkodó szervezet reorganizálását, kísérletet kell tenni a likvidálás elkerülésére. Mert egy korábban eredményesen működő vállalkozás felszámolása nem csak a hitelezők számára veszteség, hanem a befektető tulajdonosok, a munkavállalók és az elvesző munkahelyeken keresztül az egész ország szempontjából is.

Szakmai koncepciónk szerint a felszámoló akkor végzi jól a munkáját, ha csak azokat a gazdálkodó szervezeteket szünteti meg jogutód nélkül, amelyek további gazdasági működése ellehetetlenült. Ehhez természetesen minden adós gazdálkodó szervezetet egyedileg vizsgálni kell.

Akár a reorganizálás, akár a folyamatban lévő munkák befejezése céljából engedélyezzük, a felszámolás alatt álló szervezet továbbműködése mindenképpen szoros ellenőrzés alatt történik.

Mivel a kötelező létszámnál több szakembert foglalkoztatunk, így kellő személyi kapacitással rendelkezünk ehhez a munkához.

Szakmai koncepciónk szerint az eljárás alá vont gazdálkodó szervezetnél gazdasági tevékenység folytatására akkor kerülhet sor, ha

az adós gazdálkodó szervezet reorganizációval megmenthető a megszüntetéstől,
a folyamatban lévő munkák befejezése indokolt.

Ahol erre lehetőség mutatkozik, meg kell próbálni a gazdálkodó szervezet reorganizálását, kísérletet kell tenni a likvidálás elkerülésére. Mert egy korábban eredményesen működő vállalkozás felszámolása nem csak a hitelezők számára veszteség, hanem a befektető tulajdonosok, a munkavállalók és az elvesző munkahelyeken keresztül az egész ország szempontjából is.

Szakmai koncepciónk szerint a felszámoló akkor végzi jól a munkáját, ha csak azokat a gazdálkodó szervezeteket szünteti meg jogutód nélkül, amelyek további gazdasági működése ellehetetlenült. Ehhez természetesen minden adós gazdálkodó szervezetet egyedileg vizsgálni kell.

Akár a reorganizálás, akár a folyamatban lévő munkák befejezése céljából engedélyezzük, a felszámolás alatt álló szervezet továbbműködése mindenképpen szoros ellenőrzés alatt történik majd.

Mivel a kötelező létszámnál több szakembert foglalkoztatunk, így kellő személyi kapacitással rendelkezünk ehhez a munkához.

Az Advocatio Kft. és vezető tisztségviselői:

nem folytatnak ingatlanközvetítő, kölcsön- és faktoringtevékenységet,
nem rendelkeznek többségi befolyással összeférhetetlen tevékenységeket folytató másik jogi személyben,
nem tanúsítanak feladatuk ellátása körében, sem azon kívül olyan magatartást, illetve nem végeznek olyan tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megzavarja vagy a felszámolói tevékenység pártatlan végzését veszélyezteti.

Az Advocatio Kft.

rendelkezik függetlenített belső ellenőrzési rendszerrel és belső ellenőrzési szabályzattal, a felszámolói tevékenységre irányadó feltételek fennállásának vizsgálata és a felszámolóbiztosok, továbbá a foglalkoztatottak és a megbízottak tevékenységének ellenőrzése érdekében.
vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, felszámolókénti, végelszámolókénti, kényszer-végelszámolókénti, vagyonrendezőkénti vagy pénzügyi gondnokkénti felmentését a bíróság jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszervégelszámolási eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen a pályázat benyújtását megelőzően még nem rendelte el.
nem követett el a Cstv. 27/C. § (5) bekezdésében meghatározott jogszabálysértést.
 nem követett el olyan jogsértést, ami miatt őket a munkaügyi hatóság jogerős határozattal bírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe való befizetésre kötelezte.
nem követett el munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt, ami miatt őket az állami adóhatóság jogerős határozattal mulasztási bírsággal sújtotta.
szakmai tevékenységével összefüggésben a pályázat benyújtását megelőzően öt éven belül nem hozott a bíróság olyan határozatot, amelyben jogerősen a jogszabályok megsértését vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztását állapította meg.
nincs lejárt esedékességű tartozása a Fővárosi Törvényszék által vezetett felszámolói díjkiegészítési számlával szemben.
szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Elérhetőségek

Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft.

1014 Budapest,
Országház u. 5.
Telefon:
+36-1/201-0388
E-mail:
felszamolas@advocatio.hu
Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft. - MagyarAdvocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft. - NémetAdvocatio Reorganizációs és Felszámoló Kft. - Angol